Yoga Opleiding

“Zij die ontwaakt zijn, blijven nooit op een plaats
als zwanen verheffen zij zich en verlaten het meer…”  (Dhammapada)

SUTRAS VAN PATANJALI

De kern in de opleidingstructuur ligt in de zogenaamde Yoga-aforismen (sutras) van de wijze Patanjali. Hij noemt in Boek II sutra 29 acht stappen of stadia welke tot ‘eenzijn’ leiden. Yama (verdraagzaamheid), Niyama (zelfstudie/waarneming), Asana(levenshouding), Pranayama (energiebeheersing), Pratyahara (zintuigen naar binnen richten), Dharana (concentratie), Dhyana (meditatie) en Samadhi (contemplatie).

Géén van die stappen kan apart of los van de ander gezien worden. Zo zal in aanvang de ademinzet een ondersteuning zijn voor de houding, beheers je eenmaal de juiste houding dan is dát weer een ondersteuning voor ademconcentratie.

Asana is niet alleen lichaamshouding, maar ook levenshouding. Zo zal ook Yama (geen geweld) niet veel uithalen als je de onderdrukkende tendensen in jezelf geen ruimte kan geven en ‘daar is dan weer Dharana (aandacht) voor nodig om dit te herkennen.

ONTSPANNING

De ‘kunst’ van ontspanning (yoga-nidra) is een vermogen opbouwen om in korte tijd je hele ‘zijn’ tot rust te brengen, zodat het ‘wezen’ zich kan afstemmen. Ook hier gebruiken we de adem en leren we visualiseren hoe en wat we kunnen loslaten.

Ontspanning kan dan een goede inleiding zijn tot dharana of concentratie.

CONCENTRATIE – MEDITATIE

Yoga is concentratie, hetgeen we ongehaast en zorgvuldig opbouwen gedurende de opleiding. Het ligt aan jou welke vorm en inhoud hieraan wordt gegeven, aangezien het enige wat wij ‘gemeen hebben met elkaar, ons verschillend – zijn is.

Er zijn verschillende benaderingen en meditatiemethoden. Je maakt hier kennis mee en geeft zelf aan waarmee je wilt werken. Dit onderdeel vraagt dan ook individuele begeleiding. Yoga of concentratie is daarom essentieel, want het is makkelijker je lichaam tot een bepaalde houding te dwingen, dan de wilde stroom gedachten en denkbeelden te ‘temmen’.

ESOTERIE – FILOSOFIE

Tijdens elke bijeenkomst zullen theorie en praktijk overeenstemmen en elkaar aanvullen, echter een onsje praktijk kan meer waard zijn dan een ton theorie.

Een ‘ervarende’ theorie is het verschilsdenken, dat soms je patronen en conditionering doorbreekt en een dynamische kwaliteit van leven laat zien. Panta Rei zeiden de Grieken al: alles stroomt, beweegt en verandert en wentelt om.

ln dit licht worden de Sutras, de Vedas en de Upanishads gehanteerd, waarin jouw eigen ‘oerbeelden’, (archetypen) en ervaringen deaangeboden stof ‘leven’ geven, zodat grotere verbanden zichtbaar worden.

DIDACTIEK

Dit onderdeel begint in het tweede deel van het tweede jaar met lesgeven aan elkaar. Elke les wordt met zorg en aandacht geëvalueerd door deelnemers en docent. De criteria zijn: Hoe kom je over? (performance), stem en intonatie, articulatie, de keuze van je asanas. Verder komt aan bod: het uitzetten van je ‘koepel’, de sfeer die je uitstraalt en het inspreken van een ontspanning.

ANATOMIE – FYSIOLOGIE

Naast de bekende anatomie vanuit medische boeken over ons fysieke lichaam is het voor jouw yogaproces essentieel dat je de onderlinge verhoudingen en verbanden leert zien: Hoe energie zich uitdrukt in een gestalte, of gedaante, maar allereerst bij jezelf.

Ook blokkades en energieknopen, in de zg. krachtlijnen of nadis ga je voelen en herkennen. Je gaat de ‘heilige geometrie’ zien in de opbouw van een menselijk lichaam, hoe het skelet samenwerkt met weefsels en spieren en gewrichten, maar vooral hoe belangrijk de wervelkolom is in dit krachtenspel. Ook de eenvoudige ziekte-leer laat je de oorzaken zien van fysieke problemen, die altijd ontstaan in je geestelijk zijn.

Je hoeft namelijk niet ‘ziek’ te zijn om beter te worden.

VOEDING – ZUIVERING

Naast de bekende yogazuiveringen (sat kriyas) reiken we eenvoudige voedingsleer aan. Je leert welke elementen en voedselsoorten voor jouw samenstelling belangrijk zijn in overeenstemming met je geaardheid. Ayur Veda, de kwaliteit van ons huidige voedsel (chemische toevoegingen), veganisme, vegetarisme, etc. komen ook aan de orde.

ERKENNING

De Hatha-Raja Yoga opleiding bestaat uit 500 u (zie ook: Uren opleiding), verspreid over vier jaar. Het studieprogramma voldoet aan de basiseisen (Basisprogramma),  zoals gesteld vanuit grondplan voor yoga-opleidingen in Nederland en de Europese maatstaf daarvoor.

Sinds sep 2022 is het voor nieuwe studenten mogelijk om de 3-jarige opleiding te volgen van 372 u. Deze wordt afgesloten met een examen (theorie en praktijk) en een diploma. Als je aan de afstudeervoorwaarden hebt voldaan, vormt het Blikopener-diploma ook een goede basis om yogales te geven. Je kunt je dan inschrijven als aspirantlid van de VYN (Vereniging Yogadocenten Nederland).

Als je voor het 500 u-traject wilt gaan, kun je aansluitend een 4e jaar volgen met verdiepende modules, dat je afsluit met een praktijkexamen en een afstudeerscriptie. Met deze 500 u kun je je als erkend integraal yogadocent inschrijven bij de SYN (Samenwerkende Yogadocenten Nederland) en/of de VYN. Dit zijn twee beroepsorganisaties voor yogadocenten, van waar uit er o.m. eisen worden gesteld rondom de praktische en didactische vaardigheden en de beroepscode van de yogadocent.
De Blikopener is als onderwijsinstelling ook CRKBO-erkend.

TOELATING

Om je te oriënteren, kun je met ons kennismaken op een Open Dag, een reguliere yogales of bij een 1ste jaars-groep die al gestart is. Als je je aanmeldt hebben wij graag een instapgesprek met jou. De inschrijving kan plaatsvinden t/m 70 jaar.

Instroom in andere jaren dan het 1e jaar is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit kun je terugvinden in de Algemene Voorwaarden (klik hier), maar ook onderwerpen als: betalingsvoorwaarden, studiebelasting, toelatingsvoorwaarden, examinering, erkenning en vertrouwelijkheid.

WANNEER?

Om kennis te maken met een complete opleidingsavond, kun je kosteloos aansluiten bij de 1ste jrs op maandagavond (19 – 22 u). Het is mogelijk om t/m eind oktober in te stromen. Alle data van de 1ste jrs kun je terugvinden in de Agenda in de kleur rood.

Alle bijscholingen zijn erkend volgens de richtlijnen van De Vereniging voor Yogadocenten Nederland.

De praktijkbijscholingen geven geen erkende lesbevoegdheid in de desbetreffende specialisatie als zodanig, tenzij je al werkt als erkende yogadocent(e).

Nieuwsbrief

Bekijk het archief of meld je direct aan en blijf op de hoogte van ons aanbod.

Agenda

Alle data en tijden van onze opleidingen en bijscholingen in één overzicht.

Z

Inschrijven

Meld je direct aan voor onze opleidingen en volg een gratis yogales!