Yoga Opleiding

“Yoga is het stilleggen van de wervelingen van het denken”. (Patanjali)

GRONDGEDACHTE

De opleiding gaat er van uit dat Yoga een middel is om jezelf te onderzoeken. Hatha yoga is een systeem van fysieke houdingen ondersteund met ademtraining, en Raja omvat het geheel.

Yoga biedt je ook in deze tijd de mogelijkheid om meer over jezelf te begrijpen dan het bekende. Een middel ook, dat niet zal leiden tot een opeenhoping van ‘hoofd’-kennis maar eerder ons helpt het leven in al haar facetten aan te gaan. Juist door veel afleren maken we energie vrij waardoor levenskracht (prana) met steeds meer vreugde doorstroomt.

De opleiding tot Hatha –en Rajayogadocent(e) ontstond in 1982 vanuit de behoefte de zelf-beoefening van yoga te stimuleren. In deze tijd is de behoefte aan bewustwording alleen maar groter geworden. Wanneer je vanuit enthousiasme, ervaring en inzicht opdoet tijdens de opleiding, kunnen deze een liefdevol fundament worden in jouw leven.

En dát kun je altijd op jouw wijze doorgeven.

STRUCTUUR

De methoden die ons hierbij ten dienste staan vinden (natuurlijk) hun bron in de traditionele wijze van oefenen, aangevuld met de inzichten van deze tijd in dit land. Om dit goed te begrijpen en in onszelf te integreren, hanteert de opleiding het z.g. ‘verschilsdenken’, als volgt omschreven:

„Alles wat ontstaat of verschijnt, is het resultaat van twee krachten, die zich kenbaar maken in hun verschil”. (Saswitha)

Een drie-eenheid dus, die zich uitdrukt als twee tegengestelden (tegendelen) die in hun verschillen juist één zijn. Zo kan ik niet bestaan zonder de wereld en andersom. Door mijzelf te vergelijken met alles om me heen kan ik als mens mezelf bewustworden van het verschil tussen mij en die wereld. Met name in de praktijk én theorie van yogahouding, adembewustzijn en stilte-ervaring zal die ‘kernwet van drie-eenheid’ tot merkbare verandering leiden.

DOELSTELLING

Het doel van de opleiding is de deelnemer/ster in contact te brengen met zichzelf, waardoor de levenskwaliteit vanzelfsprekend wordt of, beter nog: voelbaar wordt! Dit geeft ruimte, rust en intensiteit in de eigen beleving van yoga, maar ook inspiratie en creativiteit in het lesgeven. Het geven of nemen van yogalessen wordt dan een gelijkwaardig interactieproces van zelf communicatie door praktische beoefening.

ADEMHALING

Aangezien de adem van immens belang is in yoga en voor het leven pure noodzaak, begint nu pas duidelijk te worden dat juist ademen de manier is om orde en harmonie in ons lijf, ons denken, voelen en handelen te brengen. Ademen is communiceren met de kosmos. Kennis en ontwikkeling, verruiming en bevrijding ervan is bepalend voor de kracht en vitaliteit waarmee we in het leven staan.

Verruiming en bevrijding van de adem zal ons direct wijzen naar het ‘hart’ der dingen. Zo komen we in ‘tune’ met die bron die ons doet leven. De Blikopener opleiding specialiseert zich reeds 25 jaar in het ademprincipe.

Overige onderdelen die gedurende de hele opleiding aan bod komen:

Sutras van Patanjali, Ontspanning, Concentratie, Meditatie, Geluid, Esoterie, Filosofie, Didactiek, fysieke en subtiele Anatomie, Voeding en Zuivering.

ERKENNING

De Hatha-Raja Yoga opleiding bestaat uit 500 u (zie ook: 200, 300 en 500 u), verspreid over vier jaar. Het studieprogramma voldoet aan de basiseisen (Basisprogramma),  zoals gesteld vanuit grondplan voor yoga-opleidingen in Nederland en de Europese maatstaf daarvoor.

Wanneer je de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvang je het eindcertificaat. Dit diploma geeft je de definitieve bevoegdheid tot het geven van yogalessen, ademtraining en meditatie-begeleiding. Het diploma is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) en de U.E.Y. (Union Europeènne de Yoga). Deze laatste geeft een internationaal erkende lesbevoegdheid.

TOELATING

Om je te kunnen oriënteren kun je een maand voorafgaand aan het 1e jr Yoga Oriëntatie of yogalessen volgen. Als je je aanmeldt hebben wij graag een instapgesprek met jou. De inschrijving kan plaatsvinden t/m 70 jaar.

Instroom is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit kun je terugvinden in de Algemene Voorwaarden (klik hier), maar ook onderwerpen als: betalingsvoorwaarden, studiebelasting, toelatingsvoorwaarden, examinering, erkenning en vertrouwelijkheid.

WANNEER?

Op 12 september 2022 start er weer een nieuw 1e jaar op maandagavond (19 – 22 u). Alle andere data kun je terugvinden in de Agenda.

Raadpleeg voor de data de agenda bijscholing en onze nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief

Bekijk het archief of meld je direct aan en blijf op de hoogte van ons aanbod.

Agenda

Alle data en tijden van onze opleidingen en bijscholingen in één overzicht.

Z

Inschrijven

Meld je direct aan voor onze opleidingen en volg een gratis yogales!