Yoga Opleiding

GRONDGEDACHTE

De opleiding gaat er van uit dat Yoga een middel is om jezelf te onderzoeken. Het biedt je ook in deze tijd de mogelijkheid om meer over jezelf te begrijpen dan het bekende. Een middel ook, dat niet zal leiden tot een opeenhoping van ‘hoofd’-kennis maar eerder ons helpt het leven in al haar facetten aan te gaan. Juist door veel afleren maken we energie vrij waardoor levenskracht (prana) met steeds meer vreugde doorstroomt. De opleiding tot Hatha –en Rajayogadocent(e) is ontstaan vanuit de behoefte het ‘zelf’ beoefenen van yoga aan te wakkeren. Zo kunnen ervaring, inzicht en enthousiasme een liefdevol fundament worden in jouw leven, hetgeen je altijd door kunt geven.

STRUCTUUR

De methoden die ons hierbij ten dienste staan vinden (natuurlijk) hun bron in de traditionele wijze van oefenen, aangevuld met de inzichten van deze tijd. Aangezien we niet voor niets in Nederland leven, wonen en werken. Om dit goed te begrijpen en in onszelf te integreren, hanteert de opleiding het z.g. ‘verschilsdenken’ van de Nederlandse yogameester Saswitha, die dit als volgt omschrijft:

„Alles wat ontstaat of verschijnt, is het resultaat van twee krachten, die zich kenbaar maken in hun verschil”.

Een drie-eenheid dus, die zich uitdrukt als twee tegengestelden (tegendelen) die in hun verschillen juist één zijn. Zo kan ik niet bestaan zonder de wereld en andersom. Door mijzelf te vergelijken met alles om me heen kan ik als mens mezelf bewustworden van het verschil tussen mij en die wereld. Met name in de praktijk én theorie van yogahouding, adembewustzijn en stilte-ervaring zal die ‘kernwet van drie-eenheid’ tot merkbare verandering leiden.

DOELSTELLING

Het doel van de opleiding is de deelnemer/ster in contact te brengen met zichzelf, waardoor de levenskwaliteit vanzelfsprekend wordt of, beter nog: voelbaar wordt! Dit geeft ruimte, rust en intensiteit in de eigen beleving van yoga, maar ook inspiratie en creativiteit in het lesgeven. Het geven of nemen van yogalessen wordt dan een gelijkwaardig interactieproces van zelf communicatie door praktische beoefening.

ADEMHALING

Aangezien de adem van immens belang is in yoga en voor het leven pure noodzaak, begint nu pas duidelijk te worden dat juist ademen de manier is om orde en harmonie in ons lijf, ons denken, voelen en handelen te brengen. Ademen is communiceren met de kosmos. Kennis en ontwikkeling, verruiming en bevrijding ervan is bepalend voor de kracht en vitaliteit waarmee we in het leven staan.

Verruiming en bevrijding van de adem zal ons direct wijzen naar het ‘hart’ der dingen. Zo komen we in ‘tune’ met die bron die ons doet leven. De Blikopener opleiding specialiseert zich reeds 25 jaar in het ademprincipe.

En verder:

Sutras van Patanjali
Ontspanning
Concentratie Meditatie
Esoterie Filosofie
Didaktiek
Anatomie Fysiologie
Voeding Zuivering

Wanneer je de opleiding met goed gevolg afrondt, ontvang je het eindcertificaat. Dit diploma geeft je de definitieve bevoegdheid tot het geven van yogalessen, ademtraining en meditatie-begeleiding. Het diploma is erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland en de Europese Yogafederatie.
In de Algemene Voorwaarden (klik hier) is hier meer informatie over terug te vinden, maar ook over onderwerpen als: betalingsvoorwaarden, toelatingsvoorwaarden, examinering, erkenning en vertrouwelijkheid.

De kosten voor de opleiding tot Hatha-Raja yogadocent bedragen € 1200,- per studiejaar. Wanneer je het 1ste jaar gaat volgen en je voor 1 nov inschrijft, krijg je een vroegboekkorting. Je betaalt dan € 1120,- Voor het eerste jaar komt daar eenmalig € 95,- aan inschrijf-en boekengeld bij. Deze bijdrage zijn exclusief de verblijfkosten van het jaarlijkse yogaweekend, welke € 250,- bedragen.
De opleiding behoudt zich het recht voor om de studiekosten (indien nodig) jaarlijks bij te stellen.

De Hatha Raja yogadocentenopleiding start dit jaar in maart. . Het is mogelijk om vanaf augustus al eerder te starten door het volgen van de Yoga Oriëntatie-opleiding. De opleidingsavonden hebben dezelfde opbouw.