Meditatie Opleiding


Jaartraining Meditatievormen

De Meditatie Opleiding vindt één keer in de maand plaats op vrijdag van 11. 00 u tot ongeveer 14.30 u. Lesopbouw: Praktijk van 11.00 u tot 13.00 u, gevolgd door een korte lunchpauze.
Hierna wordt er dieper ingegaan op de achtergronden, vragen en de theorie. In de opleiding komen er verschillende meditatie-vormen aan bod, o.m.: Kin Hin, Zazen, yogameditatie en merkaba-meditatie.

ALS JE TERUGKEERT NAAR DE WORTELS VIND JE DE ZIN …
… Maar als je uiterlijkheden najaagt mis je de bron

Meditatie is door de eeuwen heen ‘n bij uitstek geschikte methode om tot jezelf te komen.Het bewustzijn is van nature slechts een spiegel,zonder voorkeur, mening of interpretatie.
Wanneer het bewustzijn verdeeld is, niet spiegelt….wordt het denken. Het denken is een gebroken spiegel en als dit denken ophoud,deze scheidingen laat varen wordt het denken weer een spiegel, een puur bewustzijn.

Begeleiding: Hans ‘t Hart, meditatiedocent sinds 1968.

Aangezien de dagen los van elkaar staan kun je te allen tijde instappen. Er zijn 10 bijeenkomsten, die je mag spreiden over 2 jaar. Voor data kun je de agenda raadplegen.
Na afronding van de 10e keer ontvang je een eindcertifikaat. De opleiding is een erkende bijscholing volgens de richtlijnen van De Vereniging voor Yogadocenten Nederland en voor iedereen toegankelijk.


Kosten voor 10 vrijdagen : € 420,- eenmalig (inclusief werkboek).
Wanneer je ook de yogales van tevoren wilt volgen kost het € 495,-.
Kosten voor degenen, die de yoga-opleiding volgen: € 295,-.

Het bedrag graag in één keer voldoen een maand vóór aanvang, door storting op IBAN-nummer NL37INGB0005227072 t.n.v J.N.J. ‘t Hart te Tilburg, o.v.v. Meditatie Opleiding.