200, 300 en 500 uur

200 u: BASIS (HATHA)

Het 1e en 2e jaar staan in het teken van Zelf-beoefening en er wordt een aanvang gemaakt met didactiek.

In het 1e jaar komen de zeven belangrijkse yogasystemen aan de orde, die in verband gebracht worden met de acht stappen van Patanjali. Hierbinnen staan Hatha Yoga en eenvoudige Pranayama (=energiebeheersing) centraal. De ervaring van het oefenen ondersteunt dan op speelse wijze de filosofie.

In het 2de jaar wordt dit uitgediept en aangevuld met de bewustwording van de energiecentra (chakra’s) en hun eigenschappen. Aan bod komt ook, hoe je omgaat met je energie (prana) en de bewuste verhandeling daarvan in jouw yoga-beoefening.

Synchroon aan het 1e en 2de jaar loopt de module Yoga en Lesgeven, die het didactische gedeelte op praktische en theoretisch wijze nog meer uitdiept. Dit programma is in ontwikkeling kan alleen gevolgd worden door studenten in opleiding. Na afronding (op de helft van het 2de jr) krijgt de student het certificaat: “200 u: Basis”. Als er plek is, mogen de 3de of 4de jaars deze module ook volgen.

  300 u: VERDIEPING (RAJA)

  Op de helft van het 2de jaar verdiept het lesprogramma zich, hetgeen doorloopt tot en met het 4de jaar. Hier beoefen je hathayoga, kom je nog meer in contact met jouw levenskracht (Prana) en leer je hoe je afleidingen vanuit je zintuigen tot rust kunt brengen (Pratyahara). De houdingen (Asana’s) staan in het teken van de Hara; als dragend midden om je energie bij je te houden, ook in het dagelijkse leven. Van daaruit is het mogelijk om de (juiste) houding te vinden voor jouw “persoonlijke” lesoverdracht. De proefles die je in het 3de jaar gaat verzorgen, vormt dan een goede voorbereiding voor het praktijkexamen in het 4de jaar.

  De aandacht en concentratie-oefeningen die je worden aangereikt, geven je handvaten tot de beoefening van Raja-yoga. Daarnaast neemt de filosofie vanuit de sutra;’s van Patanajali een steeds belangrijker plaats in. Kennis, opgedaan in de voorafgaande jaren, ga je verbinden met jouw persoonlijke yoga-beleving door het schrijven van een scriptie, één in het 3e en één in het 4de jaar. Kennis, verbonden met ervaring, kan de aanzet vormen tot de ontwikkeling van wijsheid…

  Als je onlangs een door de VYN erkende 200 u yoga-opleiding hebt afgerond, is het mogelijk om in het 300 u-programma in te stromen. Raadpleeg hiervoor: Algemene Voorwaarden (instroom).

  500 u: HATHA RAJA OPLEIDING

  Het 200 u-programma en het 300 u-programma vormen samen de hele opleiding, bestaande uit 500 u.

  Deze 500 u bestaat uit de opleidingsdagen plus intervisie (280 u), Yogaweekenden (80 u), stages/oefenlessen (30 u), extra yogatrainingen (50u), specialisaties/bijscholingen (60 u: verspreid over 4 jaar). In overleg kan een andere verdeling van de uren worden gemaakt (uitgezonderd de opleidingsdagen en de Yogaweekenden). In de Blikopener worden de volgende bijscholingen gegeven: Meditatie, Kriya, Mantra, Pranayama, Yoga Nidra, didactiek, fysieke anatomie en subtiele anatomie (Lokas, Koshas en Chakra’s). De 500 contacturen houd je zelf bij en overleg je aan het einde van jouw studiejaar.

  Dit betekent dat iedereen vanuit zijn authenticiteit dát gedeelte zal gaan overdragen, dat bij hem past. Het diploma dat je aan het einde ontvangt voor het geheel doorlopen programma van 500 u is zowel erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland, als de Europese Unie. Degenen die de opleiding alleen volgen voor pure zelf-ontwikkeling en verdieping, ontvangen aan het eind een diploma van de Blikopener Yoga opleidingen. Als je hierbinnen aan de afstudeervoorwaarden hebt voldaan (zie Algemene Voorwaarden: punt 9) vormt dit diploma ook een goede basis om les te geven.

  Nieuwsbrief

  Bekijk het archief of meld je direct aan en blijf op de hoogte van ons aanbod.

  Agenda

  Alle data en tijden van onze opleidingen en bijscholingen in één overzicht.

  Z

  Inschrijven

  Meld je direct aan voor onze opleidingen en volg een gratis yogales!