Vitalisering van de achterste lange beenspieren

  • Ga ontspannen rechtovereind staan en adem in.
  • Laat bij de uitademing het bovenlichaam naar de grond zakken en buig tegelijkertijd de knien.
  • Plaats de handen bij de voeten en strek de benen.
  • Strek de armen naarvoren en ga iets op de hielen staan terwijl je inademt. Herhaal dit 3 x.
  • Kom inademend langzaam overeind.

Klik hier voor de andere oefeningen