Tijden en prijzen

LESTIJDEN YOGALESSEN:

Maandag 10.00 – 11.30 u / 17.30 -18.30 u
Dinsdag  9.30 – 10.45 u /19.00 – 20.15 u en 20.30 – 21.45 u
Woensdag 9.45 – 11.15 u (yogaspecialisaties)
19.30 – 21.30 u (yogaspecialisaties)
Donderdag 18 – 19.15 (voorafgaand a/d opleiding of bijscholing)
Vrijdag 9.30 – 10.45 u

Op maandagochtend is er van 10 – 11.30 u een Integrale yogales, waarin meerdere yoga-aspecten aan bod komen (o.m.: Pranayama, (geleide) meditatie, Mantra en Hatha yoga). Deze les hoort bij het reguliere yogalesaanbod binnen De Blikopener.

Op woensdagochtend (9.45 – 11.15 u) en woensdagavond (19.30 – 21.30 u, eens in de 14 dagen) worden door verschillende docenten yogaspecialisaties gegeven.
Deze erkende praktijkbijscholingen vormen steeds een afgerond geheel. De reeks is te volgen tegen gereduceerd tarief door de studenten binnen de opleiding en ook toegankelijk voor mensen van buiten.

10 x Yoga Nidra                   (Ontspanning, Joop van Remortel, 30 jan – 10 apr 2019)
8 x Yoga en Chakra’s          (Stoffelijk en Fijnstoffelijk, Natasja de Senerpont Domis, 8 mei – 26 juni 2019)
10 x Samyama Meditatie    (Concentratie, Meditatie en Contemplatie, Eric Huibers, 10 okt 2018– 20 feb 2019)
10 x Mantra Yoga                (Natasja de Senerpont Domis, 6 nov 2018 – 22 jan 2019)
10 x Kriya Yoga                   (Energie en Kundalini, Hans ’t Hart, 22 aug– 31 okt 2018 en 21 aug – 30 okt 2019)

De lessen kun je in een aaneengesloten periode van 20 of 40 weken volgen, de reguliere vakantieperiodes daarin uitgezonderd (zie hiervoor de Agenda)
Tevens bestaat er altijd de mogelijkheid om een niet gevolgde les in te halen.

Voor de data van de opleidingen en bijscholingen, kun je onze agenda en het kortdurend aanbod in onze nieuwsbrief raadplegen.

 

L E S T I J D E N    V A N    D E    B L I K O P E N E R   Y O G A    O P L E I D I N G E N 

 

Hatha-Raja Yoga-opleiding Maandag 19 – 22 u(1ste en 2de jr),
Vrijdag 19 – 22 u(3de jr) en vrijdag 11 – 14.30 u (4de jr)
Meditatie Opleiding Één keer per maand op vrijdag van 11 – 14.30 u
Yoga Oriëntatie-opleiding Donderdag 19.30- 22.00 u
Yoga Vervolgopleiding  Vrijdag: 11- 15.00 u

             

 

L E S T I J D E N    V A N    D E    B L I K O P E N E R   B I J S C H O L I N G E N

 

 

Bijscholing Yogaspecialisaties Woensdag: 9.45 – 11.15 u en 19.30 – 21.30 u
Donderdag: 19.30 -21.30 u
Bijscholing Laya yoga Yogaweekend, Donderdag: 19.30 – 22 u
Bijscholing Kriya yoga Woensdag : 9.45 – 11.15 u, Yogaweekend,
Donderdag: 19.30 – 22 u
Bijscholing Pranayama Zondag: 9.30 -12.00 u (Pranayama 1: Beginners)
Zondag: 12.30 – 15.15 u (Pranayama 2: Gevorderden)
Bijscholing Yogaweekends 3 x per jaar (oktober, februari en juni)

 

 

P R I J Z E N    Y O G A L E S S E N

 

proefabonnement (4 lessen) € 30,- (eenmalig 4 aaneengesloten weken)
10 lessen € 100,- (10 aaneengesloten weken m.u.v. de schoolvakanties)
20 lessen  € 170,- (20 aaneengesloten weken m.u.v. de schoolvakanties)
40 lessen  € 300,- (20 aaneengesloten weken m.u.v. de schoolvakanties)
2 x per week € 220,-  (20 aaneengesloten weken m.u.v. de schoolvakanties)
2 x per week  € 400,-  (40 aaneengesloten weken m.u.v. de schoolvakanties)
Onbeperkt € 550,- (40 aaneengesloten weken m.u.v. de schoolvakanties)

                                                    

 

P R I J Z E N    B I J S C H O L I N G E N

 

10 lessen yogaspecialisatie € 150,-
€ 80,-  ♦
6 lessen Pranayama € 180,-
€ 145,-  ♦
Bijscholing do-avond (6 x) € 150,-
€ 100,-  ♦
Bijscholing do-avond  (10 avonden) € 295,-
€ 195,-  ♦
Klein Yogaweekend ( zat/zon) € 240,-
Groot Yogaweekend (vr/zat/zon) € 240,-

 

♦         Gereduceerd tarief studenten De Blikopener Yoga opleidingen

 

P R I J Z E N    Y O G A  O P L E I D I N G E N

 

10 lessen Meditatieopleiding € 420,-
€ 295,- ♦
Meditatieopleiding incl. yogales € 495,-
Yoga Oriëntatie-opleiding (9 avonden) € 385,-
Hatha-Raja yogadocentenopleiding € 1200,- per studiejaar (ingang per 15 jan 2019). In het 1ste jaar komt daar éénmalig € 95,- aan inschrijf-en boekengeld bij.

Deze bijdrage is exclusief de verblijfkosten van het jaarlijkse yogaweekend, welke € 240,- bedragen.

Yoga Vervolgopleiding € 500,- : 8 bijeenkomsten, met 20 extra hathayogalestrainingen, die je op je eigen tijd/ dag kunt volgen.

 

♦         Gereduceerd tarief studenten De Blikopener Yoga opleidingen

 

 

De opleiding behoudt zich het recht voor om de studiekosten (indien nodig) jaarlijks aan te passen.
 

Het bedrag graag in één keer voldoen een maand vóór aanvang, door storting op IBAN-nummer NL37INGB0005227072 t.n.v J.N.J. ‘t Hart te Tilburg, o.v.v. opleidingsjaar, bijscholing of abonnement yogalessen, naam en periode, waarover voldaan wordt.