Tijden en prijzen

LESTIJDEN YOGALESSEN:

Maandag 10.00 – 11.30 u / 17.30 -18.30 u
Dinsdag  9.30 – 10.45 u /19.00 – 20.15 u en 20.30 – 21.45 u
Woensdag 9.45 – 11.15 u (yogaspecialisaties)
19.30 – 21.30 u (yogaspecialisaties)
Donderdag 19 – 21.30 u (Bijscholing)
Vrijdag 9.30 – 10.45 u

De lessen kun je in een aaneengesloten periode van 20 of 40 weken volgen, de reguliere vakantieperiodes daarin uitgezonderd (zie hiervoor de Agenda)
Tevens bestaat er altijd de mogelijkheid om een niet gevolgde les in te halen.

Op woens-en donderdagen worden door verschillende docenten yogaspecialisaties gegeven, die een afgerond geheel vormen. Deze erkende bijscholingen zijn te volgen tegen gereduceerd tarief door de studenten binnen de opleiding en ook toegankelijk voor mensen van buiten.

Voor de data van de opleidingen en bijscholingen, kun je onze agenda en het kortdurend aanbod in onze nieuwsbrief raadplegen.


L E S T I J D E N    V A N    D E    B L I K O P E N E R   Y O G A    O P L E I D I N G E N 

 

Hatha-Raja Yoga-opleiding Maandag 19 – 22 u(1ste en 2de jr),
Vrijdag 19 – 22 u(3de jr) en vrijdag 11 – 14.30 u (4de jr)
Werkzaterdagen (1e jr: 9.30 – 12.30 u en 2e jr:13 – 16 u)
Werkzondagen 3e en 4e jr (10 -13 u)
Meditatie Opleiding Één keer per maand op vrijdag van 11 – 14.30 u
Yoga Oriëntatie-opleiding Donderdag 19.30- 22.00 u
Yoga Vervolgopleiding  Vrijdag: 11- 14.30 u

             

L E S T I J D E N    V A N    D E    B L I K O P E N E R   B I J S C H O L I N G E N

Bijscholing Yogaspecialisaties Woensdag: 9.45 – 11.15 u en 19.30 – 21.30 u
Donderdag: 19.30 -21.30 u
Bijscholing Pranayama Donderdag 19.30 – 22 u
Bijscholing Pranayama – Concentratie Donderdag 19 – 21.30 u
Bijscholing Yogaweekends 2 x per jaar (okt/ nov en juni)
Bijscholing Yogadag 2 x per jaar (feb/ maart)10 – 17 u op zaterdag of zondag


P R I J Z E N    Y O G A L E S S E N

proefles Gratis
10 lessen € 120,- (10 aaneengesloten weken m.u.v. de schoolvakanties)
20 lessen  € 200,- (20 aaneengesloten weken m.u.v. de schoolvakanties)
40 lessen  € 340,- (20 aaneengesloten weken m.u.v. de schoolvakanties)


P R I J Z E N    B I J S C H O L I N G E N

10 lessen yogaspecialisatie € 160,- (vanaf 1 jan 2020)
Bijscholing do-avond  (6 avonden) € 170,-
Klein Yogaweekend ( zat/zon) € 265,-
Groot Yogaweekend (vr/zat/zon) € 265,-
Yogadag (zat of zon) € 95,-
2 Yogadagen (zat en zon) € 180,-


P R I J Z E N    Y O G A  O P L E I D I N G E N

10 lessen Meditatieopleiding € 420,-
€ 295,- ♦
Meditatieopleiding incl. yogales € 495,-
Yoga Oriëntatie-opleiding (9 avonden) € 385,-
Hatha-Raja yogadocentenopleiding € 1200,- per studiejaar (ingang per 15 jan 2019). In het 1ste jaar komt daar éénmalig € 95,- aan inschrijf-en boekengeld bij. Wanneer je je vóór 1 nov in het 1e jr inschrijft, krijg je een vroegboekkorting. Je betaalt dan € 1120,-.
Deze bijdrage is exclusief de verblijfkosten van het jaarlijkse yogaweekend, welke € 250,- bedragen.
Yoga Vervolgopleiding € 500,- : 8 bijeenkomsten

♦         Gereduceerd tarief studenten De Blikopener Yoga opleidingen

 

 

De opleiding behoudt zich het recht voor om de studiekosten (indien nodig) jaarlijks aan te passen.
 

Het bedrag graag in één keer voldoen een maand vóór aanvang, door storting op IBAN-nummer NL37INGB0005227072 t.n.v J.N.J. ‘t Hart te Tilburg, o.v.v. opleidingsjaar, bijscholing of abonnement yogalessen, naam en periode, waarover voldaan wordt.